Silgu tn 3 ja Selise tn 10 projekteerimistingimuste eelnõude avalikustamine

Viimati muudetud 15.09.2020

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 25.09–09.10.2020 projekteerimistingimuste eelnõud

Silgu tn 3 osas kehtiva detailplaneeringu tingimusi täpsustav:

1. Lubatud on täpsustada ehitise kasutamise otstarvet, lubatud on kahe korteriga elamu projekteerimine. Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule. Materjalid on nähtavad veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP009860 juurest, rubriigist „Dokumendid“.

JA

Selise tn 10 osas kehtiva detailplaneeringu tingimusi täpsustav:

1. Lubatud on täpsustada ehitise kasutamise otstarvet, lubatud on kahe korteriga elamu projekteerimine.

2. Lubatud on täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi Lubatud on projekteerida lamekatusega hoone. Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale Lesta tn 7c kinnistu detailplaneeringule. Materjalid on nähtavad veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP005770 juurest rubriigist „Dokumendid“

Avalik väljapanek toimub nimetatud ajavahemikus linnaosa valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 II korrusel tööpäeviti. Lisainformatsioon tel 6404 689 ja 6404 856.

Ametlike teadete nimekiri