Sooranna tn 23 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Viimati muudetud 29.06.2020

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 15.07 – 30.07.2020  Sooranna tn 23 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu“

Lubatud on täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendada, kuid mitte rohkem kui 10 % ulatuses esialgsest lahendusest, detailplaneeringu lahenduses määratud hoonete alust pinda suurendamata. Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peavad ehitusprojektid vastama alal kehtivale detailplaneeringule.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee, PT taotluse nr. 2011002/04495 alt (leitav dokumentide otsingust taotluse numbri, aadressi ja katastritunnuse 78406:611:0032 järgi) ning samuti on võimalik dokumentidega tutvuda Tallinna planeeringute registri veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr. DP014760  juurest rubriigist „Dokumendid“.

Avalik väljapanek toimub Haabersti Linnaosa Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1  II korrusel nimetatud ajavahemikus tööaja jooksul. Lisainfo telefonil 6404 689

Ametlike teadete nimekiri