Suurekivi tn 8 projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Viimati muudetud 19.06.2020

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Suurekivi tn 8 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 20. juulist kuni 3. augustini 2020 Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, tööpäevadel.

Võimalus on tutvuda materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik  ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Suurekivi tn 8 kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, suurus 1675 m².

Suurekivi tn 8  kinnistu paikneb Pärnamäe tee 63b ja 63c  kinnistute detailplaneeringu alas, millega määrati Suurekivi tn 8 kinnistule ehitusõigus üksikelamu ja abihoone  püstitamiseks ning hoonestusala. Taotluse kohaselt soovitakse kinnistule püstitada üksikelamu ja suurendada ning nihutada detailplaneeringus kavandatud hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda  Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/Detail/Planning/Details/DP006160#tab35  Pärnamäe tee 63b ja 63c   kinnistute detailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logima).

Ametlike teadete nimekiri