Tallinna Ettevõtlusamet alustas ettevõtlustoetuste taotluste vastuvõtmist

Viimati muudetud 13.01.2020

Tallinna Ettevõtlusamet alustas järgmiste ettevõtlustoetuste taotluste vastuvõtmist:

  • ettevõtja praktikajuhendaja toetus
  • messitoetus
  • väikeettevõtja välismessitoetus

Taotlemise korrad on kättesaadavad Tallinna kodulehel www.tallinn.ee/ettevotjale.

Taotlused palume esitada vastavalt kordadele Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna kaudu.

Lisainfo: Tallinna Ettevõtlusamet, tel 640 4388.

Ametlike teadete nimekiri