Tallinna Haridusamet otsib oma meeskonda peaspetsialisti (kommunikatsiooni valdkond)

Viimati muudetud 15.01.2020

 

 

TALLINNA HARIDUSAMETI tegevusvaldkonnaks on haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning alus-, üld-, kutse- ja huvihariduse administreerimine ameti hallatavates asutustes. Meie väärtused on kompetentsus, usaldusväärsus, eesmärgipärasus, koostöö ja hoolivus.

Kui see on valdkond, mis sind huvitab ja sa jagad meie väärtusi, siis oled oodatud kandideerima

 peaspetsialistiks

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Sisekommunikatsiooni strateegiline planeerimine – põhimõtete sõnastamine, nende täitmise jälgimine ja elluviimine.
 • Osakondade vahelise infovahetuse arendamine ja soodustamine.
 • Uuringute läbiviimine sisekommunikatsiooni valdkonnas, analüüsi ja järelduste tegemine.
 • Ameti sündmuste korraldamine ja koordineerimine.
 • Fotopanga koostamine, haldamine, ja täiendamise korraldamine.
 • Ameti veebikanalite (koduleht, Facebook vm sotsiaalmeedia kanalid) arendamine, sisu haldamine koostöös teiste struktuuriüksustega.
 • Ameti meediasuhtluse korraldamine, sh meediapäringutele vastamine, meediakajastuste monitoorimine, vajadusel operatiivne reageerimine.
 • Ameti hallatavate asutuste nõustamine kommunikatsiooni valdkonnas. 

Ootame Sind meie meeskondakui oled:

 • kõrgharidusega ja varasemalt töötanud sarnasel ametikohal;
 • väga hea suhtlemisoskusega, algatusvõimeline ning täpne;
 • hea eesti keele oskusega kõnes ja kirjas ning valdad ka ühte võõrkeelt;
 • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Kandideerimiseks esita:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus (CV).

   

  Meie pakume Sulle huvitavat ning mitmekülgset tööd, eneseteostus- ja arenguvõimalusi, sõbralikke kolleege, ühisüritusi ning kaasaegset töökeskkonda Tallinna südames.

Dokumendid palume esitada 28. jaanuariks 2020 e-posti aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612

 

Ametlike teadete nimekiri