Tallinna Haridusamet teatab E.Vilde tee 69 äriruumi üürilepingu pikendamisest Elisa Eesti AS -ga

Viimati muudetud 07.11.2019

Tallinna Linnavalitsuse 6. novembri 2019 korralduse nr 1452-k alusel pikendatakse Elisa Eesti AS-ga (äriregistri kood 10178070) sõlmitud äriruumi üürilepingut alates 16. novembrist 2019 viieks aastaks E. Vilde tee 69 hoone põhikorpuse mansardkorrusel paikneva äriruumi nr 2a, pinnaga 4,0 m², kasutamiseks. Äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaama hoidmiseks, kasutusega kaasneb õigus paigaldada hoone katusele mobiilsideantennid ning ühendada tugijaam ja antennid omavahel kaablitega.

Üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele igakuiselt:

1. äriruumi kasutamise eest üüri 114 eurot kuus, millele lisandub käibemaks;

2. äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus, remondifond jms) ning üüritava äriruumi eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt äriruumi suurusega.

Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

1. äriruumi üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2. üürnik hoidub mobiilside tugijaama ekspluateerimisel tegevusest, mis võiks põhjustada üüritava ruumiga samas hoones asuvate raadio- ja telefoniseadmete häireid;

3. üürileandja ei parenda üürile antavat äriruumi, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parandamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi, ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parandustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;

4. äriruumi ja katusel asuvate antennide allkasutusse andmine on keelatud.

Ametlike teadete nimekiri