Tallinna Haridusameti töökuulutus (hariduskorralduse osakonna peaspetsialist)

Viimati muudetud 05.11.2019

TALLINNA HARIDUSAMETI tegevusvaldkonnaks on haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning alus-, üld-, kutse- ja huvihariduse administreerimine ameti hallatavates asutustes. Meie väärtused on kompetentsus, usaldusväärsus, eesmärgipärasus, koostöö ja hoolivus.

Kui see on valdkond, mis sind huvitab ja sa jagad meie väärtusi, siis oled oodatud kandideerima

Hariduskorralduse osakonna peaspetsialistiks (eripedagoog/tugispetsialist)

 

peaspetsialisti peamisteks ülesanneteks on:

- korraldada, suunata ja koordineerida hariduslike erivajadustega laste õpetamist ameti haldusalas;

- lastevanemate, pedagoogide ja haridusasutuste nõustamine laste toetamise küsimustes;

- koostöö koordineerimine erinevate osapoolte vahel;

- tegevuste algatamine ja eestvedamine vastutusvaldkonna arenguks.

Ootame Sind meie meeskonda, kui:

 • Sul on kõrgharidus soovitavalt eripedagoogika, logopeedia, psühholoogia või sotsiaalpedagoogika erialal;
 • omad eelnevat töökogemust ametikoha tegevusvaldkonnas;
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel, vene ja inglise keelt kesktasemel;
 • omad tööks vajalikke arvutikasutamise oskusi;
 • oled otsustus- ja vastutusvõimeline, saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega ning pead oluliseks koostööd.


Kandideerimiseks esita:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia.

   

  Meie pakume Sulle huvitavat, vastutusrikast ning mitmekülgset tööd, kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas ja 35 päeva puhkust.

Dokumendid palume esitada 20. novembriks 2019 e-posti aadressil Eva-Maria.Koort@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss“.

Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612

 

Ametlike teadete nimekiri