Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet otsib oma meeskonda juhtivspetsialisti

Viimati muudetud 25.11.2019

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti

keskkonnahoiu ja -korralduse osakond

otsib oma meeskonda

juhtivspetsialisti

 

Peamine ülesanne on keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste korraldamine, sealhulgas

 • tuvastab planeeringute ja arengukavade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise vajalikkuse (koostab eelhinnangu)
 • tuvastab ehitusprojektide keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise vajalikkuse (koostab eelhinnangu)
 • menetleb keskkonnamõju hindamisi ja keskkonnamõju strateegilisi hindamisi pädevuse piires
 • seab keskkonnakaitselisi tingimusi planeeringutele, ehitusprojektidele ning arengukavadele keskkonnamõju hindamisest või keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tuleneva piires
 • töötab välja oma tegevusvaldkonna juhendmaterjale, korraldab valdkondlikke seminare

Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus keskkonnavaldkonnas
 • töökogemus ja erialased teadmised keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkonnas
 • tööks vajalike õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime ning hea pingetaluvus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega, kasuks tuleb inglise keele oskus
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus, bürootehnika kasutamise oskus
 • haldusdokumentide ning ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd
 • tööalaseid koolitusvõimalusi
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus ja elulookirjeldus märksõnaga „Juhtivspetsialist“ hiljemalt 11. detsembriks 2019 läbi CV Keskuse, CV-Online või e-posti aadressile meeli.villido@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon: juhtivspetsialist Ülle Luiks, telefon 640 4767, e-posti aadress: ylle.luiks@tallinnlv.ee

Ametlike teadete nimekiri