Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet otsib oma meeskonda peaspetsialisti

Viimati muudetud 09.09.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti

projektide ja planeeringute menetlemise osakond

otsib oma meeskonda

peaspetsialisti

Projektide ja planeeringute menetlemise osakond tegeleb Tallinna linna tehnilise infrastruktuuri objektide, teede ja parkimisrajatiste projekteerimistingimuste koostamise, detailplaneeringute ja ehitusprojektide läbi vaatamise ning kooskõlastamisega.

Peamised ülesanded:

 • teedeehituslikust seisukohast üld-, teema- ja detailplaneeringute algatamisettepanekute ja ehitusprojektide projekteerimistingimuste läbivaatamine ja arvamuse andmine
 • ehitusprojektide läbivaatamine ja arvamuse andmine teedeehituslikust seisukohast ning ametipoolse kooskõlastuse vormistamine ehitisregistris ja dokumendisüsteemis
 • kaeveloa taotlemiseks esitatud, vabaehituse alla käivate rajatiste ehitusprojektide menetlemine ja kontrollimine
 • tegevusvaldkonnaga seotud avaldustele ja kirjadele vastuste koostamine

Sobival kandidaadil on:

 • teedeehituslik või insener-tehniline kõrgharidus
 • töökogemus teedeehituse valdkonnas
 • ametikohal vajalike andmekogude ja registrite kasutamise oskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele (soovitavalt vene keele) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • võime töötada pingeolukorras ning oskus planeerida oma tööd ja aega
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd tegusas ja sõbralikus meeskonnas
 • tööalaseid koolitusi
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva
 • palka 1800 eurot (bruto)
 • kaasaegset töökeskkonda südalinnas

Palume kandideerida hiljemalt 24. septembril 2020 läbi CV Keskuse, CV Online või

https://www.tallinn.ee/est/karjaarlinnas/toopakkumised

Lisainformatsioon: osakonna juhataja Tiina Leetmaa, telefon 640 4466, e-posti aadress tiina.leetmaa@tallinnlv.ee

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Ametlike teadete nimekiri