Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu ja -korralduse osakond otsib juhtivspetsialisti

Viimati muudetud 28.07.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu ja -korralduse osakond

otsib oma meeskonda

juhtivspetsialisti

Peamine ülesanne on keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste korraldamine, sealhulgas

 • tuvastab planeeringute ja arengukavade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise vajalikkuse (koostab eelhinnangu)
 • tuvastab ehitusprojektide keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise vajalikkuse (koostab eelhinnangu)
 • menetleb keskkonnamõju hindamisi ja keskkonnamõju strateegilisi hindamisi pädevuse piires
 • seab keskkonnakaitselisi tingimusi planeeringutele, ehitusprojektidele ning arengukavadele keskkonnamõju hindamisest või keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tuleneva piires
 • töötab välja oma tegevusvaldkonna juhendmaterjale, korraldab valdkondlikke seminare

 

Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus keskkonnavaldkonnas
 • teadmised ja töökogemus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkonnas
 • tööks vajalike õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega, kasuks tuleb inglise keele oskus
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime ning hea pingetaluvus

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd
 • tööalaseid koolitusvõimalusi
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust

Ootame kandideerima läbi või https://www.tallinn.ee/est/karjaarlinnas/Tule-toole

hiljemalt 09. augustil 2020.

Lisainformatsioon: Arvo Käärd, e-posti aadress: Arvo.Kaard@tallinnlv.ee, telefon 640 4568, Keskkonnahoiu ja -korralduse osakonna juhataja.

Ametlike teadete nimekiri