Tallinna Kesklinna Valitsus annab teada äriruumide üürilepingute sõlmimisest (Nunne tn 1, Pärnu mnt 125, Raua tn 1 // Pronksi tn 6)

Viimati muudetud 15.09.2020

Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib äriruumi üürilepingu järgmiste 9. septembril 2020 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumisel osalejatega:

  • Sweet Polly OÜ-ga (registrikood 14903912), Nunne tn 1 I korruse äriruumide nr 14-20 (inv pl) üldpinnaga 78,6 m2 kasutamiseks jaekaubanduseks (v.a alkohoolsed joogid). Äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks üüriga 1610 eurot kuus.
  • Demid Ostapenkoga (sünd 27.02.1996), Pärnu mnt 125 I korruse äriruumi M39 (inv pl) üldpinnaga 99,2 m2 kasutamiseks jaekaubanduseks ja olmeteeninduseks. Äriruum antakse kasutusse tähtajatult üüriga 521 eurot kuus.
  • Jana Philipsiga (sünd 09.12.1971), Raua tn 1 // Pronksi tn 6 osa II korruse äriruumist M89 (ruum nr 89-30, inv pl) pinnaga 17,2 m2 kasutamiseks büroona. Äriruum antakse kasutusse viieks aastaks üüriga 70,12 eurot kuus.

Äriruumide üürile andmise üldised eritingimused on:    

  • tasule äriruumide kasutamise eest lisanduva kõik kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus ja remondifond) ning äriruumide eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud.
  • üür suureneb üks kord aastas tarbijahinnaindeksi muutuse alusel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;
  • kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise;
  • üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;
  • äriruume ei ole lubatud allüürile anda;
  • üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab lepingu sõlmimisel.
Ametlike teadete nimekiri