Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

Viimati muudetud 11.11.2019

Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kehtestatud „Linnavara kasutusse andmise korrale“ avaliku kirjaliku enampakkumise järgmistel aadressidel asuvate äriruumide üürile andmiseks:

1.1 Lai tn 34 // Vaimu tn 3 I ja II korruseosa äriruumist M9 (nr 9-4 – 9-16 inv pl) üldpinnaga 221,9 m2;

1.1.2 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.1.3 äriruumide kasutusotstarve büroo;

1.1.4 üüri alghind 1016,30 eurot kuus (s.o 4,58 eurot/m2);

1.2 Lühike jalg 9 asuva hoone keldrikorruse äriruumid nr 1, 2(inv pl) üldpind 37,4 m2 ja I korruse äriruumid nr 5 – 15 (inv pl) üldpinnaga 35,8 m2, pind kokku 73,2 m2;

1.2.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.2.2 äriruumide kasutusotstarve on toitlustamine;

1.2.3 üüri alghind on 1866,60 eurot kuus (s.o 25,5 eurot/m2);

1.2.4 üürnik teostab omavahendite arvelt lepingu sõlmimise järgselt fassaadi remondi ja katuse puhastuse survepesuga. Ehitustööde remondikulud tasaarveldatakse üüriga, aga mitte rohkem kui 4 kuu üüri ulatuses. Üürimaksete vabastamise perioodil kuuluvad üürniku poolt tasumisele kõik kõrvalkulud;

1.3 Kaupmehe tn 14 // Kentmanni tn 21 // Liivalaia tn 27 I korruse äriruum M48 (ruumid nr 48-1 – 48-8, inv pl) üldpinnaga 86,6 m2;

1.3.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.3.2 äriruumi kasutusotstarve on büroo või olmeteenindus;

1.3.3 üüri alghind 326 eurot kuus;

1.3.4 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate kasutuslubade vormistamise;

1.4 J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 I korruse äriruum nr 41 (inv pl) pinnaga 13,8 m2;

1.4.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.4.2 äriruumide kasutusotstarve on kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus;

1.4.3 üüri alghind 13,25 eurot kuus (s.o 0,96 eurot/m2);

1.4.4 enampakkumisel saavad osaleda ainult mittetulundusregistrisse kantud mittetulundusühingud;

1.5. J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 keldrikorruse äriruumid nr 8—14, 26—33 (inv pl) üldpinnaga 124,8 m2;

1.5.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.5.2 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus;

1.5.3 üüri alghind 385 eurot kuus;

1.6. Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 III korruseäriruum M1 (inv pl) üldpinnaga 333,8 m2 ;

1.6.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.6.2 äriruumide kasutusotstarve on büroo;

1.6.3 üüri alghind 3338 eurot kuus (s.o 10 eurot/m2);

1.6.4 üürnik teostab omavahendite arvelt lepingu sõlmimise esimesel kuul ruumides sanitaarremondi. Äriruumi ehitustööde ajaks vabastatakse üürnik üüri makse tasumise kohustusest. Üürimakse vabastamise perioodil kuuluvad üürniku poolt tasumisele kõik kõrvalkulud;

1.7. Kuninga tn 4 keldrikorruse äriruumide nr 2-8, 10 (inv pl) üldpinnaga 78,5 m² ja I korruse äriruumide nr 19, 20, 22-24, 24A, 25 (inv pl) üldpinnaga 112,3 m², pind kokku 190,8 m²;

1.7.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.7.2 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus);

1.7.3 üüri alghind 4293 eurot kuus (s.o 22,5 eurot/m2);

1.8. Müürivahe tn 19 // Sauna tn 6 I korruse äriruum M9 (inv pl) üldpinnaga 27,5 m2 ja ruumid nr 22 – 27 (inv pl) üldpinnaga 48,1 m2, pind kokku 75,6 m2;

1.8.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

1.8.2 äriruumide kasutusotstarve jaekaubandus;

1.8.3 üüri alghind on 756 eurot kuus (s.o 10 eurot/m2);

1.9. Raekoja plats 16 // Vene tn 3 I korruse äriruum M3 (inv pl) üldpinnaga 74,0 m2.

1.9.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.9.2 äriruumi kasutusotstarve on jaekaubandus;

1.9.3 üüri alghind 4101 eurot kuus (s.o 55,42 eurot/m2);

1.9.4 üürnik teostab omavahendite arvelt lepingu sõlmimise järgselt äriruumi põranda remondi, mis on vajalik äriruumide eesmärgipäraseks kasutamiseks. Äriruumi ehitustööde ajaks, kaheks kuuks, vabastatakse üürnik üüri maksete kohustusest. Üürimaksetest vabastamise perioodil kuuluvad üürniku poolt tasumisele kõik kõrvalkulud.

Punktis 1 toodud äriruumide üürile andmise üldised eritingimused on:

2.1 tasule äriruumide kasutamise eest lisanduvad kõik kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus, erakorralised heakorra- või ohutustööd, remondifond jms) ning üüritava äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud. J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 äriruumide kasutaja tasub lisaks üldkasutatavate ruumide kõrvalkulud proportsionaalselt kasutusse antud pinna suurusega;

  • äriruumide üür suureneb üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;
  • üürileandja ei hüvita üürniku poolt äriruumide parendamiseks tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;
  • äriruumide allüürile andmine on keelatud;
  • äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine".

Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole EE311010220061053015 SEB pangas tagastamatu osavõtutasu 65 eurot (viitenumber 5263050050050229).

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda iga esitatava pakkumuse kohta. Tagatisraha suuruseks on vähemalt üüri alghind (viitenumber 5263050050050313). Pakkumuse tagatis võib olla antud ka pangagarantiina nõudmisega tasuda pakkumise korraldajale asjaomane rahasumma tagatise realiseerimise aluse esinemisel.

Pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
  • juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
  • linnvara kasutusotstarve;
  • nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  • pakkumuse tegemise kuupäev.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pakkumusele lisatakse osavõtutasu maksmist ja pakkumuse tagatise olemasolu tõendavad dokumendid. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne). Pakkujal ja pakkuja juhtimisorganitesse kuuluvatel isikutel ja nendega seotud äriühingutel ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.

Äriruumidega tutvumine toimub kohapeal eelneval kokkuleppel telefonil 645 7237 või 56885688. Kasutusse andmise tingimustega saab tutvuda Tallinna Kesklinna Valitsuse linnavara osakonnas Nunne tn 18, III korrus tuba 304 esmaspäeval 15.00—18.00 ja neljapäeval 10.00—12.00.

Pakkumused esitada linnavara osakonnale (Nunne tn 18, III korrus tuba 304) kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud, hiljemalt 3. detsembriks 2019 kella 12.00-ks. Pakkumuste avamine algab 3. detsembril 2019 kell 12.15 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

Ametlike teadete nimekiri