Tallinna Kodurahuprogrammi 2020. aasta I projektikonkurss

Viimati muudetud 14.01.2020

Tallinna Linnavalitsus kuulutab välja Tallinna Kodurahuprogrammi 2020. aasta projektikonkursi esimese taotlusvooru. Osalema on oodatud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Tallinna elanikud.

Projektitaotlusi oodatakse põhisuundadel „Noorte ühistegevuse edendamine“ ja „Vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuriürituste toetamine“.

Taotluste esitamise tähtaeg 3. veebruar 2020.

Info projektikonkursi tingimuste ja taotlemise võimaluste kohta on kättesaadav Tallinna kodulehel: http://www.tallinn.ee/kodurahu.

Ametlike teadete nimekiri