Tallinna Kultuuriamet müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras kaubiku Ford Transit

Viimati muudetud 05.11.2019

Tallinna Kultuuriamet müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Tallinna Keskraamatukogule kuuluva kaubiku Ford Transit, registreerimismärk 541 AYT, väljalaskeaasta 2007, VIN-kood WF0XXXTTFX7D17513 alghinnaga 2500 eurot (hind koos käibemaksuga).

Sõidukiga tutvumiseks võtta ühendust telefonil 683 0905.

Tallinna Kultuuriamet müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Vene Kultuurikeskusele kuuluva sõiduauto Peugeot Partner, registreerimismärk 334 MKR, väljalaskeaasta 2007, VIN-kood VF3GJ9HWC95261582, alghinnaga 1200 eurot (hind koos käibemaksuga).

Sõidukiga tutvumiseks võtta ühendust telefonil 5669 8150.

Tallinna Kultuuriamet müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Tallinna Linnamuuseumile kuuluva espressomasina FAEMA E61 LEGEND 2 alghinnaga 600 eurot (hind koos käibemaksuga).

Espressomasinaga tutvumiseks võtta ühendust telefonil 5341 4313.

Pakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kontole : EE311010220061053015 osalustasu 1% enampakkumise alghinnast (viitenumber 5225050050050225) ja tagatisraha 5% enampakkumise alghinnast (viitenumber 5225050050050319) või tagasivõtmatu pangagarantii esitamine nimetatud summa ulatuses.

Pakkumused esitada hiljemalt 28. novembriks 2019 kella 12.00-ks Tallinna Kultuuriametile Vabaduse väljak 10 (VII korrus, ruum 715) kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Ford Transit pakkumus“, „Peugeot Partner pakkumus“ või „Espressomasina pakkumus“

Pakkumus peab sisaldama:

  • füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht;
  • juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht;
  • nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus);
  • pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
  • juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles ning pakkumissumma eurodes. Pakkumusele lisatakse tagatise olemasolu tõendavad dokumendid.

Pakkumused avatakse 28. novembril 2019 kell 12.05 Tallinna Kultuuriametis Vabaduse väljak 10.

Enampakkumise võidab osaleja, kes teeb kõrgeima pakkumuse.

Enampakkumise võitjale saadetakse linnavara võõrandamise lepingu projekt ja tähtaeg müügihinna tasumiseks. Linnavara antakse üle peale lepingu sõlmimist ja müügihinna tasumist. Ostja tasub kõik vara omandi üleandmisega kaasnevad kulud.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara võõrandamise lepingut, on võõrandamise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine.

Kui enampakkumise võitja süül jääb võõrandamise leping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Ametlike teadete nimekiri