Tallinna Kuristiku Lasteaia töökuulutus direktori ametikoha täitmiseks

Viimati muudetud 11.09.2020

Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku konkursi

Tallinna Kuristiku Lasteaia

direktori

vabaneva ametikoha täitmiseks

Tallinna Kuristiku Lasteaed (Läänemere tee 46) avas oma uksed 1988. aastal ja lasteaias on 12 rühma. Lasteaia missioon on luua tingimusi, mis toetavad lapse individuaalsust ja soodustavad kompetentside kujundamist, et tagada lapsele tema edu nii tänapäeval kui ka tulevikus.

Nõuded kandidaadile:

  • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “ Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele);
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus;
  • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandideerimiseks palume esitada 6. oktoobriks 2020 digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, Tallinn 10143, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Lisainfo telefonil 640 4612.

Ametlike teadete nimekiri