Tallinna Linnaplaneerimise Amet otsib enda meeskonda juristi

Viimati muudetud 13.01.2020

TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMETI

ehitusosakond

otsib oma meeskonda

JURISTI

 

kelle põhilisteks tööülesanneteks on:

 • sundvalduse seadmise taotluste lahendamine
 • ehituslubade ja -teatiste ning kasutuslubade ja -teatiste menetlemisega seotud haldusaktide eelnõude ettevalmistamine ja õiguspärasuse tagamine
 • kirjadele, avaldustele, kaebustele, järelpärimistele jms vastuste ja algatuskirjade koostamine

Edukal kandidaadil on:

 • juriidiline kõrgharidus
 • õigusalase töö kogemus
 • teadmised haldusmenetlusest
 • oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada
 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara kasutamisega

Kasuks tuleb varasem töökogemusavalikus teenistuses, planeerimis- ja ehitusalaste riiklike ja Tallinna õigusaktide tundmine ning vene keele oskus

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda
 • töökohta südalinnas
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva

Motivatsioonikiri koos elulookirjeldusega (CV) palume saata hiljemalt 28. jaanuaril 2020 e-posti aadressil Silva.Pastak@tallinnlv.ee

Täiendav info e-posti aadressil Helvi.Kork@tallinnlv.ee

Ametlike teadete nimekiri