Tallinna Linnavaraamet annab teada linnavara (korteriomandid) müügist avalikul kirjalikul enampakkumisel

Viimati muudetud 30.06.2020

TALLINNA LINNAVARAAMET MÜÜB AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL

1. Mahtra tn 30-29 korteriomand alghinnaga 47 900 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. augustil 2020 kell 9:00. Pakkumused avatakse 26. augustil 2020 kell 9:05. Tagatisraha suurus on 4 790 eurot.

Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas asuv Mahtra tn 30-29 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 8922901, 332/30456 mõttelist osa kinnisasjast, katastritunnus 78403:310:0007, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1509,0 m2, ja eriomandi ese eluruum nr 29, mille üldpind on 33,20 m2, mille tähistus plaanil on 29).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni vöönd, sideehitise kaitsevöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter ja küte. Korter on halvas seisukorras.

2. Mustamäe tee 86-142 korteriomand alghinnaga 68 300 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. augustil 2020 kell 9:30. Pakkumused avatakse 26. augustil 2020 kell 9:35. Tagatisraha suurus on 6 830 eurot.

Tallinna linnas Mustamäe linnaosas asuv Mustamäe tee 86-142 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 9098901, 429/75038 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78405:502:0005, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2147 m2, ja reaalosa eluruum nr 142, mille üldpind on 42,90 m2, mille tähistus plaanil on 142).

Katastriüksuse kitsendused: ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni vöönd,  elektripaigaldise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter ja küte. Korter on rahuldavas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

3. M. Härma tn 5-61 korteriomand alghinnaga 96 000 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. augustil 2020 kell 10:00. Pakkumused avatakse 26. augustil 2020 kell 10:05. Tagatisraha suurus on 9 600 eurot.

Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas asuv M. Härma tn 5-61 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 14869101, 804/101872 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78403:311:0350, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 6601 m2, ja reaalosa eluruum nr 61, mille üldpind on 80,40 m2, mille tähistus plaanil on 61).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni vöönd, sideehitise kaitsevöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter ja kaugküte. Korter on rahuldavas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

4. M. Härma tn 4 nr 5-44 korteriomand alghinnaga 6 000 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. augustil 2020 kell 10:30. Pakkumused avatakse 26. augustil 2020 kell 10:35. Tagatisraha suurus on 600 eurot.

Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas asuv M. Härma tn 4 nr 5-44 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 23711601, 166/94638 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78403:311:1180, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 11339 m2, ja reaalosa mitteeluruum nr 5-44, mille üldpind on 16,60 m2, mille tähistus plaanil on 5-44-1).

Katastriüksuse kitsendused: ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni vöönd, sideehitise kaitsevöönd.

Hoonel puudub energiamärgis.

Tegemist on vanemas garaažihoones esimesel korrusel paikneva garaažiboksiga.

Mitteeluruumis on tsentraalne elekter. Garaažiboks on heas seisukorras.

5. Luste tn 7-8 korteriomand alghinnaga 74 100 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. augustil 2020 kell 11:00. Pakkumused avatakse 26. augustil 2020 kell 11:05. Tagatisraha suurus on 7 410 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Luste tn 7-8 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 18530801; 463/3708 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:803:0045, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1165 m2, ja reaalosana eluruum nr 8 üldpind 46,30 m2, mille tähistus plaanil on 8).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd. Kinnisasi jääb Pelgulinna miljööväärtuslikule alale.

Elamul puudub energiamärgis.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter, ahjuküte, kuumaveevarustus on ahjuküttega ühendatud boiler. Korstnapühkimise akti ettekirjutuse kohaselt tuleb ahi remontida, korstnasse kukkunud kivid välja võtta ja korstnapõhjadest likvideerida ummistused. Korter on halvas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

6. Kivila tn 4 // 6 hoone 2 nr 27 korteriomand alghinnaga 64 700 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. augustil 2020 kell 11:30. Pakkumused avatakse 26. augustil 2020 kell 11:35. Tagatisraha suurus on 6 470 eurot.

Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas asuv Kivila tn 4 // 6 hoone 2 nr 27 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 11093701; 497/156301 mõttelist osa kinnisasjast, katastritunnus 78403:310:0380, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 3271 m2, ja eriomandi ese eluruum hoone 2 nr 27, mille üldpind on 49,7 m2, mille tähistus plaanil on hoone 2 nr 27).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni vöönd.

Elamul puudub energiamärgis.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter ja küte. Korter on halvas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

7. Sõle tn 33-65 korteriomand alghinnaga 61 600 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. augustil 2020 kell 12:00. Pakkumused avatakse 26. augustil 2020 kell 12:05. Tagatisraha suurus on 6 160 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Sõle tn 33-65 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 15724501; 434/43487 mõttelist osa kinnisasjast, katastritunnus 78408:803:5710, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 4243 m2, ja eriomandi ese eluruum nr 65, mille üldpind on 43,4 m2, mille tähistus plaanil on 65).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni vöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas ja küte. Korter on halvas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

8Kolde pst 80-64 korteriomand alghinnaga 71 700 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. augustil 2020 kell 12:30. Pakkumused avatakse 26. augustil 2020 kell 12:35. Tagatisraha suurus on 7 170 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Kolde pst 80-64 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 17407201; 471/43626 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:803:0031, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 5673 m2, ja reaalosa eluruum 64, mille üldpind on 47,10 m2, mille tähistus plaanil on 64).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni vöönd, surveseadme kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas ja küte. Korter on rahuldavas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

9. E. Vilde tee 80-7 korteriomand alghinnaga 68 100 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. augustil 2020 kell 13:00. Pakkumused avatakse 26. augustil 2020 kell 13:05. Tagatisraha suurus on 6 810 eurot.

Tallinna linnas Mustamäe linnaosas asuv E. Vilde tee 80-7 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 6196401; 436/26920 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78405:501:3070, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1185 m2, ja reaalosana eluruum nr 7, üldpind 43,60 m2, mille tähistus plaanil on 7).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd ja ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni vöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas ja küte. Korter on rahuldavas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord”. Kinnisasjad müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud linnavara (kinnisasja aadress), mille kohta ta soovib pakkumuse esitada. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht koos postiindeksiga, kontakttelefon, e-posti aadress, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress); panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada;

2) nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

3) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus); juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa,

4) pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

5) juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

Pakkumused esitada müügi korraldajale, Tallinna Linnavaraametile(Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkuja poolt esitatud pakkumust ei ole võimalik pärast selle esitamist tagasi võtta ega muuta.

Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: SEB Pank IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050319, selgituseks märkida kinnisasja aadress, mille tagatisraha makstakse. Sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes täisarvuna. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale (tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole) või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe (2) pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Kinnisasja notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 6404 500 ning Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/kinnisvara.

 

 

KINNISASJADEGA TUTVUMINE

Kinnisasjadega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti alljärgnevalt:

Luste tn 7-8 ja Kolde pst 80-64 korteriomandid – Anita Veskus, telefon 645 7086, e-post: Anita.Veskus@tallinnlv.ee ja Kärol Piirits, telefon 645 7037, e-post: Karol.Piirits@tallinnlv.ee.

Kivila tn 4 // 6 hoone 2 nr 27 korteriomand – Maiu Kalmus, telefon 645 7098, e-post: Maiu.Kalmus@tallinnlv.ee ja Kärol Piirits, telefon 645 7037, e-post: Karol.Piirits@tallinnlv.ee.

Sõle tn 33-65 korteriomand– Kaili Õunmann, telefon 645 7093, e-post: Kaili.Ounmann@tallinnlv.ee ja Kärol Piirits, telefon 645 7037, e-post: Karol.Piirits@tallinnlv.ee

E. Vilde tee 80-7 ja Mustamäe tee 86-142 korteriomandid – Ly Rüüs, telefon 645 7595, e-post: Ly.Ryys@tallinnlv.ee, Maarika Lillemäe, telefon 645 7574, e-post: Maarika.Lillemae@tallinnlv.ee ja Kristel Soodla, telefon 645 7527, e-post: Kristel.Soodla@tallinnlv.ee.

Mahtra tn 30-29, M. Härma tn 5-61 ja M. Härma tn 4 nr 5-44 korteriomandid – Viktoria Soosaar, telefon 645 7775, e-post: Viktoria.Soosaar@tallinnlv.ee ja Tiiu Raid, telefon 645 7774, e-post: Tiiu.Raid@tallinnlv.ee.

Ametlike teadete nimekiri