Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu nõukogu töökuulutus

Viimati muudetud 15.09.2020

Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu nõukogu

kuulutab välja konkursi

 

JUHATUSE LIIKME

ametikohale

 

Osaühingu põhitegevusalaks on üldarstiabi osutamine.

Juhatuse liikme töö põhivaldkondadeks on:

 • Osaühingu tegevuse igapäevane operatiivne juhtimine
 • Osaühingu arengu strateegiline planeerimine
 • Arendusprojektide juhtimine ja täitmise kontroll
 • Osaühingu finantsvaldkonna juhtimine
 • Sisekontrolli korraldamine
 • Muude osaühingu põhikirjast ja riigi ning linna õigusaktidest tulenevate ja nõukogu poolt antud ülesannete täitmine

   

  Juhatuse liikme kandidaadilt eeldame:
 • kõrgharidust
 • vähemalt 3-aastast organisatsiooni (soovitavalt äriühingu) või selle struktuuriüksuse juhtimise kogemust, soovitavalt tervishoiu valdkonnas
 • meeskonnatööle orienteeritust
 • head analüüsioskust, pingetaluvust ning vastutusvõimet
 • tulemustele orienteeritust ning võimet iseseisvaks tööks
 • väga head läbirääkimis- ning koostööoskust
 • eesti keele oskust kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, inglise ja vene keele head oskust

Kandideerimisavalduses märkida kandidaadi kogemused, oskused ja muu asjakohane teave, mis annab osaühingu nõukogule põhjendatud aluse teha valik vastava kandidaadi kasuks.

Kandidaatidel palume esitada motiveeritud avaldus ja elulookirjeldus digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@perearstikeskus.ee hiljemalt 10. oktoobril 2020.

Ametlike teadete nimekiri