Tallinna Paekaare Lasteaia töökuulutus direktori ametikoha täitmiseks

Viimati muudetud 11.09.2020

Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku konkursi 

Tallinna Paekaare Lasteaia

direktori

vabaneva ametikoha täitmiseks

 

Tallinna Paekaare Lasteaed (Pae 51) on ehitatud 1980 aastal. Lasteaias on 12 rühma ja kaks õppekeelt (eesti ja vene). Lasteaia missioon on koostöös lastevanematega aidata lapsel mängides kasvada iseendaks - loovaks, julgeks ja rõõmsameelseks.

Nõuded kandidaadile:

  • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses  nr 65 “ Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele);
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus;
  • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandideerimiseks palume esitada 6. oktoobriks 2020 digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, Tallinn 10143, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Lisainfo telefonil 640 4612.

Ametlike teadete nimekiri