Tallinna Spordi- ja Noorsooamet teatab Varraku tn 14 asuva äriruumi allüürilepingu sõlmimisest

Viimati muudetud 13.02.2020

Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2020 korralduse nr 190-k alusel sõlmib Tallinna Spordi- ja Noorsooameti allasutus Tondiraba Spordikeskus alates 14. jaanuarist 2020 kuni 3. veebruarini 2021 OÜ-ga JIV SPORT (registrikood 10917509) allüürilepingu Varraku tn 14 –1. korruse äriruumi nr 0010 (47,4 m2) kasutamiseks. Äriruumi kasutatakse iluuisutamise tarvete kauplusepinnana.

Üürnik tasub üürileandja esitatud arvete alusel iga kuu:

-          äriruumi kasutamise eest üüri 8,60 €/m2, millele lisandub käibemaks

-          äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), ning üüritavate äriruumide eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt äriruumide suurusega

Äriruumi allüürilepingu eritingimused on:

-          üür suureneb üks kord aastas tarbijahinnaindeksi muutuse alusel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu

-          kui üürniku tegevus äriruumis eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise

-          üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest

-          üürilepingule ei kohaldata võlaõigusseaduse §-i 310. Leping lõpeb tähtaja saabumisega ning lepingut ei pikendata

-          üürnik on kohustatud täitma Tondiraba Spordikeskuse kasutamise sise-eeskirju

-          äriruumi on keelatud allüürile anda

Ametlike teadete nimekiri