Tallinna kesklinna vaateakende jõulukujunduse 2021 aasta konkurss

Viimati muudetud 03.12.2021

Tallinna Kesklinna Valitsuse vanema 03.12.2021 korraldusega nr T-22-1/21/315 on välja kuulutatud Tallinna kesklinna vaateakende jõulukujunduse 2021 aasta konkurss.

Konkursi „Tallinna kesklinna vaateakende jõulukujundus 2021“ tingimused

1. Eesmärk

Konkursi „Tallinna kesklinna vaateakende jõulukujundus 2021“ (edaspidi konkurss)eesmärgiks on tunnustada Tallinna kesklinna majaomanikke ja valdajaid, kes panustavad pühade meeleolu saavutamiseks kesklinna vaateakende kujundamisse.

2. Konkursi läbiviija

Konkursi viib läbi Tallinna Kesklinna Valitsus.

3. Konkursi teema

Konkursile saab esitada vaateakende jõulukujundusi, mida hindab vastav hindamiskomisjon.

4. Konkursil osalemine

Konkursil võivad osaleda juriidilised isikud. Vaateakna jõulukujundusi hindamiseks saavad esitada kõik isikud 28. detsembri 2021 kella 15.00-ni. Konkursil osalemiseks peab registreeruma Tallinna Kesklinna Valitsuse elektronposti aadressil kesklinlane@tallinnlv.ee. Lisada registreerumisel foto vaateakna jõulukujundusest, aadress jms. Vaateakende jõulukujundused pannakse ülesse Tallinna Kesklinna Valitsuse Facebooki lehele, kus on võimalus anda hääl oma lemmikule vaateakna jõulukujundusele.

Täiendav info 6457 7226.

5. Auhinnad

Konkursile esitatud vaateakna jõulukujunduste hulgast valitakse välja kolm parimat lahendust ja üks Facebookis enim hääli saanud vaateakende jõulukujundus. Auhinnad jagatakse järgmiselt:

5.1 I koha võitnud vaateakna jõulukujundus – 600 eurot;

5.2 II koha võitnud vaateakna jõulukujundus – 400 eurot;

5.3 III koha võitnud vaateakna jõulukujundus – 250 eurot;

5.4 Facebookis enim hääli saanud vaateakna jõulukujundus – 250 eurot.

Auhinnad kantakse üle juriidilise isiku arvelduskontole, kelle vaateakende jõulukujundus hinnati auhinna vääriliseks.

Hindamiskomisjonil on õigus jagada auhinnad vajadusel ümber või jätta auhinnad välja andmata.

6. Hindamine ja konkursikomisjon

6.1 Valiku parima vaateakna jõulukujunduse ja auhinna saajate kohta otsustab konkursi hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Tallinna Kesklinna Valitsuse esindajad, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Vanalinna seltsi esindaja.

6.2 Konkursil hinnatakse vaateakna jõulukujundusi:

6.2.1 ideed ja omapära;

6.2.2 teostust;

6.2.3 sobivust ümbritsevasse linnaruumi.

7. Võitjate teatavakstegemine

Konkursi võitjad otsustatakse hiljemalt 28. jaanuaril 2022 ja nende nimed avalikustatakse Tallinna veebilehel ning ajakirjanduse vahendusel.

Ametlike teadete nimekiri