Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .

 

Füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigustatud huvi korral õigus pääseda juurde rahvastikuregistri andmetele. Kui vajate andmeid enda, alaealise lapse, eestkostetava ja/või surnud abikaasa kohta, siis kasutage teenust Rahvastikuregistrist väljavõtte tegemine .


Õigustatud huviga on tegemist eelkõige juhtudel, kui andmete väljastamist taotletakse:

1) taotleja või muu isiku elu, tervise ning õiguste ja vabaduste kaitseks;
2) taotlejaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks;
3) teaduslikul eesmärgil, lähtudes isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustest.
Registriandmete väljastamise taotluse põhjendatust kontrollime igal üksikjuhul eraldi. Vajadusel edastame päringu andmesubjektile nõusoleku saamiseks andmete väljastamiseks.
Põhjendatuks ei loe me taotlusi, mis on esitatud statistilise töö eesmärgil või suguvõsauuringuks.
Juhul, kui andmete saajaks on välisriigi juriidiline või füüsiline isik, annab nõusoleku andmete väljastamiseks Siseministeerium. Nõusoleku küsimise korraldame iseseisvalt.

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

 • Sisene Rahvastikuregistri juurdepääsutaotluste portaali. Kogu menetlus toimub portaalis.

  Tasumine

  Riigilõivu tasumine: 5 eurot iga isiku kohta, kelle andmeid taotletakse

  Makse saaja on Rahandusministeerium järgmistes pankades:

  SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

  Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

  Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

  LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

  Viitenumber 2900082511

  Selgitus: soovitava dokumendi nimetus ja avaldaja nimi.

 • 1. Tutvuge taotluse vormiga, mille leiate siit ja täitke see.

  2. Tulge kohale aadressil Pärnu mnt 67, Tallinn.

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa oma isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage meie ametnikule taotlus, millele peab olema lisatud dokument riigilõivu tasumise kohta.

  Tasumine

  Riigilõivu tasumine: 5 eurot iga isiku kohta, kelle andmeid taotletakse

  Makse saaja on Rahandusministeerium järgmistes pankades:

  SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

  Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

  Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

  Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

  Viitenumber 10294002000011

  Selgitus: soovitava dokumendi nimetus ja avaldaja nimi, kui maksekorralduse teeb keegi teine.

  Tulemus

  Taotlus lahendatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

       (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

  • 22.06.2021 VASTUVÕTTU EI TOIMU, 23-24.06.2021 OLEME SULETUD. HÄID PÜHI!

 • Osutajad   Osutamiskohad