Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitamine

Detailplaneeringu algatajate nõustamine, detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine, detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

 • Täida ja allkirjasta detailplaneeringu algatamisettepanek
  Algatamisettepanekut saab esitada ka elektrooniliselt, selleks mine Planeeringute registri avalehele. Täiendav info Planeeringute registri kohta.

  Isikutuvastus

  Logida infosüsteemi ID-kaardiga või kasutajatunnuse abil. Täiendav Info: Registrisse sisenemine ja kasutajarollide muutmine.

  Kuhu avaldus esitada

  Peale sisselogimist vajuta registri avalehel nuppu Esita detailplaneeringu algatamisettepanek, misjärel genereeritakse tühi detailplaneeringu algatamise taotlus. Täita kõik nõutud väljad. Kohustusliku info sisestamist kontrollib esitamisel süsteem automaatselt ning teavitab taotlejat puuduvatest andmetest. Palun tutvuge TPR kasutajajuhendi pt. 8 kirjeldatud detailplaneeringu esitamise juhistega.

  Avalduse registreerimine

  Süsteem registreerib avalduse.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Taotluse esitamisele järgneb taotluse menetlemine. Ametnik võtab taotluse esitajaga ühendust.

  Tulemus

  Amet edastab algatamisettepaneku koos lisadega vastava linnaosa vanemale ja Tallinna Keskkonnaametile (vajadusel ka teistele asutustele ja isikutele) arvamuse avaldamiseks. Amet analüüsib ja hindab saadud arvamusi ning eskiislahendust ühe kuu jooksul ning teavitab taotlejat ettepaneku menetlusse võtmisest.
 • Täida detailplaneeringu algatamisettepanek

  Isikutuvastus

  Digiallkirjastada, juhendi leiad siit.

  Kuhu avaldus esitada

    Algatamisettepanekule lisa juurde kavandatavat kirjeldav eskiislahendus koos seletuskirjaga ning vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon (nt makett, kolmemõõtmelised vaated, tänavaseina laotised, fotomontaaž vms) ja saad aadressil tpr@tallinnlv.ee või vastava piirkonna arhitektile

   
   

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Taotleja kontaktaadressile peaks saabub teade, mis kinnitab saadetud algatamisettepaneku kohalejõudmist ja registreerimisest Planeeringute registris.

  Tulemus

  Amet edastab algatamisettepaneku koos lisadega vastava linnaosa vanemale ja Tallinna Keskkonnaametile (vajadusel ka teistele asutustele ja isikutele) arvamuse avaldamiseks. Amet analüüsib ja hindab saadud arvamusi ning eskiislahendust ühe kuu jooksul ning teavitab taotlejat ettepaneku menetlusse võtmisest.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

 • 1. Täida detailplaneeringu algatamisettepanek
  2. Tule kohale aadressil Vabaduse väljak 7 infosaal

  Isikutuvastus

  Esita andmed taotleja kohta.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita algatamisettepanek, kavandatavat kirjeldav eskiislahendus koos seletuskirjaga ning vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon (nt makett, kolmemõõtmelised vaated, tänavaseina laotised, fotomontaaž vms) klienditeenindajale teenidusbüroos või vastuvõtu ajal vastava piirkonna arhitektile

  Tulemus

  Amet edastab algatamisettepaneku koos lisadega vastava linnaosa vanemale ja Tallinna Keskkonnaametile (vajadusel ka teistele asutustele ja isikutele) arvamuse avaldamiseks. Amet analüüsib ja hindab saadud arvamusi ning eskiislahendust ühe kuu jooksul ning teavitab taotlejat ettepaneku menetlusse võtmisest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Vaadata üle planeeringu eesmärk, hinnata ehitusmahte sõltuvalt üldisemast planeeringust või linnaruumist ja keskkonnast

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

 • Täida detailplaneeringu algatamisettepanek. Lisa juurde kavandatavat kirjeldav eskiislahendus koos seletuskirjaga ning vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon (nt makett, kolmemõõtmelised vaated, tänavaseina laotised, fotomontaaž vms).

  Isikutuvastus

  Esitada andmed taotleja kohta

  Kuhu avaldus esitada

  Saada kavandatavat kirjeldav eskiislahendus koos seletuskirjaga ning vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon aadressil Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15198

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  PDetailplaneeringu algatamisettepanek registreeritakse Planeeringute registris

  Tulemus

  Amet edastab algatamisettepaneku koos lisadega vastava linnaosa vanemale ja Tallinna Keskkonnaametile (vajadusel ka teistele asutustele ja isikutele) arvamuse avaldamiseks. Amet analüüsib ja hindab saadud arvamusi ning eskiislahendust ühe kuu jooksul ning teavitab taotlejat ettepaneku menetlusse võtmisest.  

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Vaadata üle planeeringu eesmärk, hinnata ehitusmahte sõltuvalt üldisemast planeeringust või linnaruumist ja keskkonnast
 • Osutajad   Osutamiskohad