Ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumine

Ehitusjäätmete, lammutusjäätmete, ehitusprahi sh eterniidi kogumine ja käitlemine.