Kahjunõude esitamine

Tallinna linnale kuuluva tee või rajatise nõuetele mittevastavuse tõttu tekkinud kahju hüvitamine.

 • Täida vorm, mille leiad siit Kahjunõude avaldus

  Kuhu avaldus esitada

  Palume kahjunõude esitamise soovi korral selgitada välja kahju olemus ja täpne suurus, seejärel täita manuses olev avalduse vorm , kuhu lisada kahju olemust ja suurust tõendavad dokumendid (arved, tšekid, fotod vms).Täidetud ja allkirjastatud avaldus koos lisadega tuleb edastada kommunaal@tallinnlv.ee

  Tulemus

  Kahjunõude läbivaatamise protseduuri kohaselt eelneb kahju hüvitamise/mittehüvitamise otsusele menetlus, mille käigus kontrollitakse esitatud andmete õigsust ja vajadusel kogutakse kahjunõude lahendamiseks informatsioon Politsei- ja piirivalve ametist, ja/või võrguvaldajatelt ja/või teetöö/teehoiutöö eest vastutavalt isikult ja liiklusregistri (ning vajadusel muudest) andmebaasidest.

  Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Täpsema info saamiseks pöörduge palun hooldusosakonna peaspetsialisti Natalja Kutepova poole

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Täida vorm, mille leiad siit

  Kuhu avaldus esitada

  Kahjunõude avaldus tuua aadressile Mündi tn 2, III korrus

  Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel .

  Siseruumis tuleb kanda maski.

  Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

  Tulemus

  Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Täpsema info saamiseks pöörduge palun hooldusosakonna peaspetsialisti Natalja Kutepova poole

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Osutajad   Osutamiskohad