Keskkonnakaitsealaste nõuete seadmine ehitusprojektidele ja planeeringutele

Planeeringutele ja ehitusprojektidele keskkonnakaitseliste nõuete seadmine. Planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamine ja seatud tingimuste järelevalve. Ehitiste vastuvõtmine.

  • Millest alustada

    Digiallkirjastatud digitaalsed ehitusprojekti või planeeringu materjalid palume saata Tallinna Keskkonna- ja kommunaalameti üldmeilile kommunaalamet@tallinnlv.ee

    Paberil ehitusprojekte ja planeeringuid amet vastu ei võta.

    Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

  • Osutajad   Osutamiskohad