Mittetulundustegevuse toetamine hariduse ja noorsootöö valdkonnas

NB! Kõikide küsimuste korral võtke palun ühendust Haridusameti peaspetsialistiga tiiu.kadak@tallinnlv.ee või 614 7496.

Toetuste andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord.

Taotlus esitatakse üldjuhul iseteeninduskeskkonnas projektitoetuse taotlusena.

Mittetulundustegevuse toetuste taotluste esitamise tähtajad hariduse ja noorsootöö valdkonnas on 30. september ja 29. oktoober 2021.

Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juulis ja detsembris.

Tallinna Haridusameti logo leiate Tallinna stiiliraamatust. Tutvuge ka logo kasutusreeglitega.

 

 • Millest alustada

  Isikutuvastus

  Isikutuvastus toimub ID kaardi või mobiil-ID-ga.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Haridusamet

 • Osutajad   Osutamiskohad