Pensionilisa maksmine

Pensionilisa on õigustatud saama:

 • Vanadus- või töövõimetuspensioni saaja
 • Rahva- või toitjakaotuspensioni täisealine saaja
 • Osalise või puuduva töövõimega isik

Pensionilisa saamise tingimused:

 • Taotleja on taotluse esitamise ajaks olnud Tallinna elanik katkematult alates toetuse taotlemise aastale eelneva aasta 1. jaanuarist.
 • Taotleja andmed on kantud riikliku pensionikindlustuse registrisse, sotsiaalkaitse infosüsteemi või töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogusse.

Taotlus tuleb esitada isikul, kes taotleb toetust esimest korda. Samuti isikul, kellele toetuse maksmine on lõppenud põhjusel, et ta ei vasta toetuse saamise tingimustele.

Taotlus tuleb esitada pensionile jäämise aastale järgneval kalendriaastal, kas isiku sünnikuule eelneval kahel kuul või sünnikuul.

Pensionilisa toetust makstakse üks kord aastas taotleja sünnikuule eelneva kuu viimasel nädalal.

Pensionilisa koosneb kahest osast: rahalisest toetusest 100 eurot ja soodustustest.

Toetust ei maksta ja soodustust ei anta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest Tallinna linn täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid.

Pensionilisa soodustusi vaata siit.

E-taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee

 • Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee. Avalduse esitamiseks e-teenuse kaudu on eeldus, et andmed rahvastikuregistris vastavad toetuse saamise tingimustele.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse portaalis teenuse kasutamiseks sisselogimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on korrektselt esitatud kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Kirjuta avaldus

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus koos pensionitunnistusega elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Kirjuta avaldus

  Kuhu avaldus esitada

  Saada elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad