Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

Vabariigi Valitsuse korraldusest tulenevalt on alates 26.08.2021 kohustus avalikes ruumides kanda maske!

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .

Arhiivist on võimalik avalduse alusel taotleda perekonnasündmuse tõendeid perekonnaseisutoimingute kohta, mis on toimunud Eestis. Samuti väljastame avalduse alusel Tallinna Perekonnaseisuametis alates 1926 aastast koostatud aktide ärakirju, seal hulgas Mustamäe ja Nõmme sektoris koostatud aktide ärakirju.

Tallinnas või Nõmmel koostatud perekonnaregistrist või lisatoimetuses olevast dokumendist kinnitatud ärakirja saamiseks palume pöörduda Tallinna Linnaarhiivi.

Informatsiooni saamiseks enne 01.07.1926 a toimunud perekonnasündmuste andmete väljastamise kohta palume pöörduda Rahvusarhiivi poole Rahvusarhiiv.

Milliseid korduvaid perekonnasündmuse tõendeid väljastatakse?

Abielutõend, sünnitõend, abielulahutuse tõend, surmatõend ja nimemuutmise tõend.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse teile teie enda, teie alaealise lapse ja eestkostetava kohta.

Samuti väljastatakse perekonnasündmuse tõend esindajale. Esindaja peab tõendama oma volitust volikirjaga.

Surnud isiku perekonnasündmuste kohta väljastatakse tõend taotlejale õigustatud huvi korral.

Kui isiku perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, abielulahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea isik esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Korduvat perekonnasündmuse tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti-, inglise-, saksa- või prantsusekeelsena. Lisaks väljastame tõendeid perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni alusel (CIEC tõendid), esitamiseks riikidesse, kes on vastava konventsiooniga ühinenud.

Riikide loetelu leiad siit CIEC .

Tõendid väljastatakse paberkandjal või krüpteeritult (digitaalselt).

Kui soovite tõendit saada krüpteeritult (digitaalselt), siis peate olema veendunud, et saate seda ka kasutada, sest selline väljavõte on .pdf fail, millel on ametniku digitaalallkiri. Väljatrükkimisel paberile ei ole sellel ametniku allkirja ega pitserit.

 • Perekonnasündmuse tõendit on võimalik tellida e-rahvastikuregistri kaudu aadressil www.rahvastikuregister.ee (Perekonnasündmus, Perekonnasündmuste korduva tõendi tellimine).

  Teenuse osutamine toimub e-rahvastikuregistri kasutustingimuste kohaselt.

  Läbi e-rahvastikuregistri saate tellida tõendeid enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate kohta.

  E-teenuses saab tellida järgmiseid korduvaid tõendeid: sünnitõend, abielutõend, abielulahutuse tõend ja nimemuutmise tõend.

  E-teenuse vahendusel ei saa tellida surmatõendit, soo muutmise tõendit, abieluvõimetõendit ning tõendit õigustatud huvi alusel.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse riigiportaali sisse logimisel.

  Kuhu avaldus esitada

  Paberkandjal korduva tõendi soovi korral saate ise valida maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse (MK KOV), kust soovite tõendit kätte saada ning tellimus saadetakse vastavale asutusele.

  E-posti teel krüpteeritult väljastatavate tellimuste puhul saadetakse Teie avaldus elukohajärgse MK KOV-le.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Esitatud tõendi tellimust näeb e-rahvastikuregistri „Töölaud“ vaates „Minu avaldused“
  plokis.

  Detailne tellimuse ülevaade kuvatakse vastavale tõendi tellimuse avaldusele vajutades.

  Tasumine

  Riigilõivu tasumine toimub e-teenuse sees.

  Tulemus

  Saate soovitud dokumendi.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saamiseks järgige juhiseid.

  E-rahvastikuregistri tehniline kasutajatugi töötab tööpäeviti vahemikus 8.15 – 17.00 telefonil 612 4444 või e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee.

 • Edastage meile digitaalselt allkirjastatud Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (Vormid).

  Kuhu avaldus esitada

  Avalduse palume saata e-posti aadressile perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

  Tasumine

  Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või eelnevalt Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  Swedbank

  EE932200221023778606

  SEB pank

  EE891010220034796011

  Luminor Bank

  EE701700017001577198

  LHV Pank

  EE777700771003813400

  Viitenumber

  10294002000011

  Selgitus

  RL tõend

  Saaja

  Rahandusministeerium

  Tulemus

  Teie avaldus täidetakse üldjärjekorras viivituseta. Jälgige kindlasti Teie e-posti saabuvaid teateid, kuna sealt saate ka info tõendi kättesaamise kohta.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

       (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

 • Vastuvõtt toimub üldise järjekorra alusel.

  Kohapeal tuleb täita Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus .

  Tõendi väljastame Teile võimalusel ootetööna, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul.

  Kui Teil ei ole võimalik ise tõendit taotlema tulla, siis võib seda teha ka Teie poolt volitatud isik volikirja alusel. Volikirja võib eelnevalt edastada e-posti perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee kaudu, posti teel või paberkandjal kohapeal.

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa oma isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage meie ametnikule täidetud avalduse vorm ning oma isikut tõendav dokument.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

       (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

  Tasumine

  Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või eelnevalt Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  Swedbank

  EE932200221023778606

  SEB pank

  EE891010220034796011

  Luminor Bank

  EE701700017001577198

  LHV Pank

  EE777700771003813400

  Viitenumber

  10294002000011

  Selgitus

  RL tõend

  Saaja

  Rahandusministeerium

  Tulemus

  Tõendi väljastame Teile võimalusel ootetööna.

 • Tallinna Perekonnaseisuamet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Abielutõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Abielutõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest elektrooniline Tükk 5.00 € Maksa
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest paberkandjal Tükk 10.00 € Maksa
  Surmatõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Surmatõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Sünnitõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Sünnitõend paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
  Tõend abielu lahutamise kohta - Brüsseli II määrus art.39 Tükk 10.00 € Maksa
  Uue isikunime väljavõte, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Maksa
  Uue isikunime väljavõte paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Maksa
 • Osutajad   Osutamiskohad