Puuetega inimeste juhuveoteenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Juhuveoteenus on teenus, mille puhul sõidu lähte- ja sihtkoht ja aeg määratakse kindlaks ja kasutatav sõiduk valitakse teenuse kasutaja vajadusest lähtuvalt.

 

Juhuveoteenust on õigus kasutada vastaval isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja
1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja
2) kes vajab teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks.

Juhuveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidu elektroonilise sõidukaardiga. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka sealt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad 1. juulist 31. detsembrini 2019.
Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:
1) maksimaalselt 6 tasuta sõidukorda kasutaja kohta
2) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus, kokku 24 korda
3) osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot
Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:
1) maksimaalselt 2 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta
2) omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest.

 • Esita taotlus läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login. Sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome.

  Sõidusoovide lisamine: vali ülevalt sakk teenuste andmed – aktiivsed teenused – liinivedu või juhuvedu ja lisa + lisa uus sõidusoov.

  Isikutuvastus

  Iseteeninduskeskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-IDga

  Tulemus

  Juhuveoteenuse tellimus on esitatud

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Taotluse saab esitada läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login (sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome), linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas vastuvõtul või e-posti teel digitaalallkirjastatult.
  Linnaosavalitsuse töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Vormistatakse transporditeenuse tellimus

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard