Raieluba

Linnahaljastuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kõrghaljastust hooldada ja vajadusel haiged, kuivanud ja kujunduslikult mittesobivad puud maha võtta. Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet menetleb kinnistuomanikelt laekunud raie- või hoolduslõikusloa taotlusi ja väljastab vastavad load.

 • Raieloa taotlemiseks sisene infosüsteemi https://taotlen.tallinn.ee/raieload ja hoolduslõikusloa taotlemiseks https://taotlen.tallinn.ee/hooldusloikusluba

  Isikutuvastus

  Isikutuvastamiseks vajad ID kaarti või mobiil-ID-d.

  Tulemus

  Väljastatakse luba või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload ja hoolduslõikusload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Täida taotluse vorm, mille leiad jaotuseset VORMID.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada aadressile kommunaal@tallinnlv.ee. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  Tulemus

  Luba väljastatakse Vabaduse väljak 7 infosaalist või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • 1. Tutvu vormiga, mille leiad jaotusest VORMID. 2. Tule kohale aadressil: Tallinna Linnavalitsuse infosaal, Vabaduse väljak 7.
  3. Täida taotluse vorm.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita koos nõutud lisadega klienditeenindajale. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

  Tulemus

  Luba väljastatakse Vabaduse väljak 7 infosaalist või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

 • Täida taotluse vorm, mille leiad jaotusest VORMID.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil: Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet, Harju 13, 10130 Tallinn. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  Tulemus

  Luba väljastatakse Vabaduse väljak 7 infosaalist või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldumenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Osutajad   Osutamiskohad