Restaureerimistoetus

Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Toetakse konserveerimist, algsel kujul taastamist ning optimaalsete säilitustingimuste tagamist.

Restaureerimistoetuste taotlusi võtab muinsuskaitse osakond vastu peale eelarveliste vahendite eraldamist, tavaliselt veebruarist-märtsist. Restaureerimistoetuste eraldamise otsustab vastav komisjon.

Täpsem info meie koduleheküljel.

Toetusi jagatakse Tallinna Linnavolikogus vastu võetud korra alusel. Toetuse eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast. Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba ning töid võib teostada ainult vastava tegevusloaga isik.

Taotluste esitamine on veebipõhine.

 • Millest alustada

  Täpsema info toetuse kohta leiab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna kodulehelt aadressil http://www.tallinn.ee/ehitus/muinsuskaitse-7.

  Toetusi saab taotleda Tallinna kodulehel iseteeninduskeskkonnas.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Henry Kuningas

  • Telefon:

   6457187

  • E-post:

   henry.kuningas@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa

  • Ametnik:

   Artur Ümar

  • Telefon:

   6457174

  • E-post:

   artur.ymar@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   kinnismälestised eeslinnades, militaarobjektid, kalmistud, tööstushooned

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

  Isikutuvastus

  Logi sisse aadressilt https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus ID kaardi või mobiil ID-abil.

 • Osutajad   Osutamiskohad