Sünnitoetus

NB! SEOSES COVID-19 LEVIKUGA EI TOIMU ASUTUSES VASTUVÕTTU. Kõik e-teenused töötavad ja on kättesaadavad.

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuohuga tuleb perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist.

Perekonnaseisuameti ruumides ON KOHUSTUS KANDA MASKE JA HOIDA DISTANTSI (2+2 reegel)!
NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

Sünnitoetus (perre on sündinud üks laps) 320 eurot makstakse kahes osas, ühekordse taotluse alusel:

 • 50% taotluse esitamise järgselt
 • 50% pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema hooldusõiguslikud vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.

Kaksikute sünnitoetus (perre on sündinud kaksikud) 1000 eurot makstakse ühes osas.

Mitmike sünnitoetus (perre on sündinud kolm või enam last) 6392 eurot makstakse ühes osas.

Sünnitoetust on õigus saada lapsel:

 • kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht alates sünnist on katkematult Tallinna linn ja;
 • kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi, seejuures teise vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn enne lapse sündi või;
 • kelle üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi.

Taotluse võib esitada lapse seaduslik esindaja kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Toetusele on õigus ka lapsendaja ja lapse eestkostjal. Taotlus tuleb esitada kuue jooksul eestkoste seadmise või lapsendamise kohtumääruse jõustumisest tingimusel, et laps ei ole selle jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud. Lapsendaja või eestkostja ei pea olema Tallinna elanik.

Arvelduskonto muutumisel piisab, kui teete vastava muudatuse Tallinna e-teenindus keskkonnas kontaktandmete moodulis, või esitate digiallkirjatuna perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .

  1. Sünnitoetust saate taotleda kohe sünni registreerimise järel.
  2. Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses https://taotlen.tallinn.ee/synd

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse portaalis teenuse kasutamiseks sisselogimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Tulemus

  Teie arvele laekub toetussumma.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada 30 päeva jooksul vaide Tallinna Perekonnaseisuametile või kaebuse halduskohtule.

 • Sünnitoetust saate taotleda perekonnaseisuametis sünni registreerimisel.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Sünnitoetus makstakse välja kahes osas.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada 30 päeva jooksul vaide Tallinna Perekonnaseisuametile või kaebuse halduskohtule.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 16:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad