Tänava ajutise sulgemise luba

Tänava ajutine sulgemine on tasuline. Tallinna teede teegruppideks jaotus liiklusintensiivsuse ja strateegilise tähtsuse alusel on leitav teede ja tänavate sulgemise õigusakti lisast

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel. Siseruumis tuleb kanda maski! Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel!

 

Alates 01.01.2016 kehtima hakanud teede ja tänavate ajutise sulgemise maksumäärad:

Grupp Sõidutee sulgemise maksumäär iga algava tunni kohta (eurot)     Grupp Jalgtee sulgemise maksumäär iga algava tunni kohta (eurot)
I 100     I 10
II 50     II 5
III 10     III 1
IV 5     IV 0,5

Maksumäär parkla ja väljaku sulgemisel on 2 eurot iga suletud 20 täisruutmeetri eest tunnis.
Kui tee suletakse soodusajal (ajavahemikul kell 22:00-06:00, laupäeval, pühapäeval või riiklikul pühal), rakendatakse maksusummale koefitsienti 0,5.

Uued 1.01.2016 kehtima hakkavad sulgemise maksumäärad on näha maksumääruses § 6. alt https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=124659&redid=1307514274&f=41

  1. Koosta või telli liikluskorraldusega tegelevast ettevõttest liiklusskeem mõõtkavas M1:500.
  2. Täida taotluse vorm operatiivinfo veebilehe kaudu (opinfo.tallinn.ee). Üldjuhul tuleb sulgemise taotlus esitada vähemalt 5 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui esimese grupi tänaval soovitakse sulgeda rohkem kui pool tee laiusest, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 14 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui sulgemisega kaasneb ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamine või kui koos sulgemisloa taotlusega esitatakse maksusoodustuse taotlus või liikluse ümberkorraldamise kuludest vabastamise taotlus, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 35 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega.

  Isikutuvastus

  Logi sisse operatiivinfo veebilehele ID-kaardiga. Info ID-kaardi kasutamise kohta leiad siit.

  Tasumine

  Maksumaksjal on kohustus tasuda maksusumma maksuhalduri arveldusarvele 30 päeva jooksul arvates maksuteate saamisest.

  Tulemus

  Tänava ajutise sulgemise luba.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kõrvalda puudused ja esita avaldus või liiklusskeem uuesti.

 • 1. Koosta või telli liikluskorraldusega tegelevast ettevõttest liiklusskeem mõõtkavas M1:500.
  2. Täida avaldus, mille leiad siit. Üldjuhul tuleb sulgemise taotlus esitada vähemalt 5 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui esimese grupi tänaval soovitakse sulgeda rohkem kui pool tee laiusest, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 14 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui sulgemisega kaasneb ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamine või kui koos sulgemisloa taotlusega esitatakse maksusoodustuse taotlus või liikluse ümberkorraldamise kuludest vabastamise taotlus, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 35 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta avaldus, juhendi leiad siit.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada allkirjastatud avaldus ja liiklusskeem aadressile teesulgemine@tallinnlv.ee

  Avalduse registreerimine

  Tänava ajutise sulgemise luba registreeritakse Tallinna Transpordiameti dokumendihalduse süsteemis, mida on võimalik jälgida Operatiivinfo veebilehe vahendusel.

  Tasumine

  Maksumaksjal on kohustus tasuda maksusumma maksuhalduri arveldusarvele 30 päeva jooksul arvates maksuteate saamisest.

  Tulemus

  Tänava ajutise sulgemise luba.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kõrvalda puudused ja esita avaldus või liiklusskeem uuesti.
 • 1. Koosta või telli liikluskorraldusega tegelevast ettevõttest liiklusskeem mõõtkavas M1:500.
  2. Täida avaldus, mille näidise leiad siit.
  3. Tule Tallinna Transpordiametisse kohale aadressil Vabaduse väljak 10a VI korrus. Üldjuhul tuleb sulgemise taotlus esitada vähemalt 5 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui esimese grupi tänaval soovitakse sulgeda rohkem kui pool tee laiusest, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 14 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui sulgemisega kaasneb ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamine või kui koos sulgemisloa taotlusega esitatakse maksusoodustuse taotlus või liikluse ümberkorraldamise kuludest vabastamise taotlus, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 35 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  1. Esita vastava piirkonna spetsialistile liiklusskeem.
  2. Esita kooskõlastatud liiklusskeem ja avaldus loa vormistajale.

  Avalduse registreerimine

  Tänava ajutise sulgemise luba registreeritakse Tallinna Transpordiameti dokumendihalduse süsteemis, mida on võimalik jälgida Operatiivinfo veebilehe vahendusel.

  Tasumine

  Maksumaksjal on kohustus tasuda maksusumma maksuhalduri arveldusarvele 30 päeva jooksul arvates maksuteate saamisest.

  Tulemus

  Tänava ajutise sulgemise luba.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kõrvalda puudused ja esita avaldus või liiklusskeem uuesti.

  Tallinna Transpordiamet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Tallinna Transpordiamet

  Nimetus Ühik Hind
  Teede ja tänavate sulgemise maks, jalgtee I grp tund 10.50 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, jalgtee II grp tund 5.25 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, jalgtee III grp tund 1.05 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, jalgtee IV grp tund 0.53 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, parkla või väljak 0.11 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, sõidutee I grp tund 105.00 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, sõidutee II grp tund 52.50 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, sõidutee III grp tund 10.50 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, sõidutee IV grp tund 5.25 €
 • Osutajad   Osutamiskohad