Ühissõidukipeatuste varustatus ja korrashoid

Ühistranspordi peatuste tehnilise varustatuse ja korrashoiu tagamine

  • Tallinna Transpordiamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad