Töötute rakendamine avalikel töödel

Avalikus töös osalemiseks tuleb pöörduda Eesti Töötukassasse ja küsida suunamist linna heakorratöödel osalemiseks. Töötukassas antakse Teile teada, millises linnaosas abikäsi vajatakse ning millal ja kuhu täpselt tuleb heakorratöö tegemiseks minna.

Ajutist rakendust pakutakse  linna heakorra- ja hädaabitöödel  parkide ja haljasalade hoolduses, kõnniteede puhastamises, laste mänguväljakute hoolduses, prügi kokkukorjamises jms.

Iga töötu võib avalikul tööl osaleda kuni 10 tööpäeva, kuid mitte kauem kui 50 tundi ühes kuus ehk kuni 25 tundi nädalas. Töötasu on alates 2,97 eurot/tunnis.

Avalikul tööl osalemisel ei katke töötuna arvelolek ja töö eest tasu saamine ei mõjuta töötutoetuse maksmist.

Rohkem infot avaliku töö kohta Töötukassa kodulehel.

Lisainfo linnaosades:

Lasnamäe Linnaosa Valitsus: linnamajanduse osakonna linnavara peaspetsialist Rein Roose, tel 645 7713, rein.roose@tallinnlv.ee 
Mustamäe Linnaosa Valitsus: linnamajanduse osakonna peaspetsialist Urmas Kõpp tel 645 7526, urmas.kopp@tallinnlv.ee 
Nõmme Linnaosa Valitsus: linnavara osakonna heakorra peaspetsialist Einar Tamm, tel 645 7312, einar.tamm@tallinnlv.ee
Pirita Linnaosa Valitsus: linnamajanduse osakonna juhataja Merike Kalam, tel 645 7615, merike.kalam@tallinnlv.ee
Kristiine Linnaosa Valitsus: kantselei peaspetsialist Lea Albert,  tel 645 7118, lea.albert@tallinnlv.ee
Kesklinna Valitsus: linnakeskkonna osakonna spetsialist, tel 645 7212, henri.jyrlau@tallinnlv.ee 
Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Arvo Soorand, tel 645 7017, arvo.soorand@tallinnlv.ee
Haabersti Linnaosa Valitsus: haldusosakonna spetsialist Virge Hinno, tel 645 4851, virge.hinno@tallinnlv.ee 

 

Viimati muudetud: 04.01.2018