Tulest targem!

Eesmärk oli anda läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste lastele põhjalikud ja eakohased teadmised tuleohutusest.