Tulest targem 2020

29. septembril tutvustasid päästeametnikud Tulest targem programmi raames suurematele lastele tuleohutust ning demonstreerisid päästeauto signaali.