13.12.2013

Tuleval aastal tõuseb pealinna lasteaiaõpetajate ja õpetajaabide palk

2014. aasta Tallinna linnaeelarve eelnõu kohaselt tõuseb järgmise aasta teises pooles lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palk kümme protsenti.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul väärtustab ja tunnustab Tallinna linn kõikide õpetajate tööd, sõltumata sellest, kas ta töötab koolis või lasteaias. „Nii tõstsime tänavu koolides nooremõpetajate ja õpetajate palga alammäära vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele, kuid erinevalt valitsusest maksame palgalisa ka koolides vanemõpetajatele ja õpetaja-metoodikutele. Niisamuti tõusid tänavu kevadel, 1. maist linna eelarvest palka saavate lasteaiaõpetajate ja õpetajaabide palgad – vastavalt 7% ja 13%,“ tõdes Kõlvart. „Ka tuleva aasta linnaeelarvesse on kavandatud  lasteaiaõpetajate ja õpetajaabide 10%-line palgatõus.“

Nii tõusis tänavu 1. maist Tallinna lasteaedade ning muuhulgas ka huvi- ja muusikakoolide noorempedagoogide ja pedagoogide töötasu alammääraks 715 eurot, vanempedagoogidel 808 ning õpetaja-metoodikutel 922 eurot ning õpetajaabidel 380 eurot.

Lastele tervisliku ja mitmekülgse koolilõuna pakkumiseks on kavas tuleval aastal linnapoolset toetust koolilõuna maksumuse tõstmiseks poole võrra suurendada. Koolilõuna maksumus Tallinna munitsipaalkoolides on hetkel 1,15 eurot. Koolilõuna maksumusest 2/3 kaetakse riigi- ja 1/3 linnaeelarvest.  

Parandamaks lasteaedade ja koolide infotehnoloogilist varustatust, soetatakse või renditakse sajale lasteaiale arvutid ja teostatakse vajalikud võrkude ehitustööd, milleks on planeeritud 300 000 eurot. Koolidele renditakse 4000 arvutit, milleks on kavandatud 400 000 eurot. 

Ühtlasi jätkab linn lasteaiakohtade loomist – järgmisel aastal luuakse juurde vähemalt kaheksa rühma. Koolieelsete lasteasutuste remondiks ja soetusteks on järgmise aasta linnaeelarve eelnõus kavandatud kokku 3,4 miljonit eurot ning koolide remondiks ja soetusteks 3,2 miljonit eurot. Muuhulgas on kavas Tallinna 26. Lasteaia tervikrenoveerimine ja sisustuse soetamine. Niisamuti jätkub gümnaasiumide renoveerimine, valmib kauaoodatud Merivälja Kooli võimla ja vajalikud abiruumid selle juurde.

Uudise rubriigid: