10.01.2018

01.01.2018

Vanemate poolt kaetava osa määr kuus on alates 1.jaanuarist 2018  61 eurot.

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Volikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21.12.2017 nr1-2/674.
Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksa vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill kollektiivpuhkus on 1.-31.juuli 2018.

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui vanema ja kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
Vanemal on võimalik lasteaiatasu maksmisel taotleda toetust, esitades direktorile avalduse.