10.01.2019

02.01.2019

Vanemate poolt kaetava osa määr on alates 1.jaanuarist 2019   65.88 eurot.

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja Tallinna Haridusameti juhataja KK 19.12.2018 nr HA-4/95. Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud (1-31.juuli)

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enam lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui  Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastiku registri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

Vanematel on võimalik taotleda lasteaiatasu maksmisest toetust.