05.10.2019

05.10.2019 projekti raames Viikingite küla külastamine!

Õpetajate päeval 05.10.2019 lasteaiad Taime, Loitsu ja Kajakas projekti raames "Pärimuskultuuri ja kodumaa looduse väärtustamine kui keeleõppe vahend!" külastasid Viikingite küla. Programmi sees olid „Pärimuslikud laulu- ja tantsumängud“, „Ruunitalismani töötuba“, „Loitsupaela punumine“, „Matk Saula Siniallikatele“. Tänu sellele toredale õppepäevale lasteasutuste töötajatel on avardunud teadmised ja oskused eesti rahva kultuuripärandusest mida kannavad kogukonnad ja üksikisikud oma oskuste, traditsioonide, kommete ja tavadega ning mida antakse edasi järeltulevatele põlvedele. Töötajatel on tekkinud motivatsioon enesearendamiseks ja koostööks keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedadega. Väljasõit ja koosviibimine oli vinge ja õpetlik! Suur tänu Vindi Lasteaia direktorile Nonna Meltsas, kes aitas õppeprogrammide käigus omandatud kogemust analüüsida, et paremini rakendada aktiivõppemeetodeid eesti keele õppimisel.

Ühe toreda laulu- ja tantsumängu video:

https://youtu.be/fspJrULSyR8