16.09.2021

Võta osa üle-eestilisest Õpitunnist!

06.–15.oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

Näiteks toimub 6. oktoobril teist korda üle-eestiline „Õpitund“.

Sel päeval on kõik täiskasvanuid, sõltumata asukohast oodatud ühe tunni jooksul midagi uut õppima. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. Lubage uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu – õppimine teeb õnnelikuks!

“Õpitundi” korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

Registreerida saad Õpitund 2021 tegemistesse siin  https://andras.ee/opitund-registreerimine

Vaata ka Kristjan Jõekalda ja Teet Margna üleskutset Õpitunnist osa võtma https://www.youtube.com/watch?v=MNhAxmROHnA 

Uudise rubriigid: