25.05.2020

10. klassi katsetele registreerimine

Tallinna Arte Gümnaasium ootab kõiki põhikooli lõpetajaid, kellel on kindel soov õppida headele tulemustele, on vastutustundlikud ja hoolivad. Seoses eriolukorra kehtestamisega toimub Tallinna Arte Gümnaasiumi 10. klasside komplekteerimine varasemast erinevalt.

Kandidaatidega tutvumine ja 10. klasside komplekteerimine eriolukorra tingimustes toimub alljärgnevalt:

  1. Elektrooniline registreerumine jätkub  kuni 6.maini 2020 lingil https://forms.gle/fzaRq1WByBeSyHEn7 
  2. Lisaks taotluse täitmisele palun saada (meil: lilli.arumae@arte.edu.ee) kahe trimestri hinnete väljavõte e-koolist või Stuudiumist.
  3. Registreerumine vestlustele. Link registreerimiseks avatakse kooli kodulehel 22.05.2020.Vestlusvoorud viiakse registreerunud õpilastega läbi  27.05- 4.06. 2020. Vestlused viiakse läbi e-keskkonnas või koolis lähtudes olukorrast riigis.
  4. Jalgpalli õppesuunale kandideerijatega võetakse ühendust alates 25.05.2020 (teavitatakse ühistreeningu aeg).

 Vestleme järgmistel teemadel:

  • motiveeritus õppida gümnaasiumis, õpilase põhjendused õppesuuna valikul;
  • sotsiaalsed oskused (aktiivsus huvitegevuses, osalemine kooliväliste organisatsioonide tegevuses, huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus);
  • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

Otsuse Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta eelpingereas teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul klassitunnistuse ja vestluse tulemuste pingerea alusel. 
Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-maili teel.

Pärast teate saamist saadab õpilaskandidaat kooliastuja taotluse meilile: lilli.arumae@arte.edu.ee . Kooliastuja taotluse link:  

Lõpliku vastuvõtuotsuse teeb aga vastuvõtukomisjon põhikooli lõputunnistuse hinnete ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat peab esitama hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist koos kooliastuja taotlusega..

Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks e-kirja teel hiljemalt 25. juuniks 2020