08.04.2022

10.klasside testimine toimub 12. ja 13. aprillil, 2022

12. aprillil on testid Reaalsuunale, Tervishoid- Õenduse ja Sport-Psühholoogia õppesuunale.

13.aprillil on testid Humanitaarsuunale.

Registreerimise kontroll 14:30- 14:55.

Testide kirjutamise aeg 15:00- 16:30.

 

* Testimisele lubatakse õpilased, kelle kõik trimestrihinded on positiivsed.

* Õpilasel peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja väljavõte klassitunnistusest paberkandjal.

* Klassitunnistuse puudumise korral õpilast testidele ei lubata.

* Kaasa tuleb võtta pastapliiats, joonlaud, pliiats, kalkulaator. Telefoni kasutamine on keelatud.

 


Jalgpalli õppesuund

 

*Jalgpalli õppesuuna õpilased ei tee teste.

*Proovitreening kandidaatidele toimub 4.mail, 2022 kell 10:00 ja kell12:00.

  Kõigile õpilastele saadetakse info meilile hiljemalt 22.04.22, millisel treeningul nad osalevad.

*Kõik õpilased, kes on läbinud proovitreeningu edukalt, kutsutakse vestlusele.