12.09.2017

100 Mänguväljakut Tallinna Lasteaedadele

Juubeliaasta raames viib Tallinna linn läbi projekti"100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele" ehk kõik linna lasteaiad saavad kingituseks uue mänguväljaku.

Avaüritus Tallinna Lauluväljakul (EV 100)

Projektis pakutavad mänguväljakute tüüplahendused on välja valitud koostöös Tallinna Alushariduse Juhtide ühenduse juhatuse liikmetega.

Projektis osalemiseks tuleb lasteaial koostöös lastevanematega ja personaliga:

  • viia läbi lapsevanemate seas küsitlus mänguväljakute tüüplahenduste eelistuse osas;
  • valida tüüplahendustest vastavalt õueala võimalustele ja lapsevanemate soovile üks atraktsioon
  • koostada valitud tüüplahenduse asukoha skeem ning heakorrastada ja ette valmistad õueala