10.02.2020

100 päeva koolis

100 päeva koolis – on seda palju või vähe? Mis on koolielus kõige tähtsam? Ja mida me hindame elus tervikuna? Just nende sugugi mitte lihtsate küsimuste üle mõtisklesid kooli õpetajad ja õpilased sajase koolipäeva eel. Nende mõtiskluste tulemusena ilmuski koolis meie väärtuste sein, mis koosneb sümboolselt 100 mõistest, määrates sellega edasise arengu suunda.

Ja on juba traditsiooniks kujunenud, et just esimese klassi õpilaste jaoks möödub sajas koolipäev väga ebatavalisel moel. Sel aastal toimusid näiteks 07. veebruaril esimese klassi õpilaste tunnid mitte klassiruumides, vaid erinevates jaamades. Lastel oli vaja lahendada 100 ülesannet, arvata ära 100 sõna ristsõnas, lahendada mõistatusi arvuga „100“, panna pusle tükkidest kokku number „100“. Oli ka sportlikku võimlemist, kus oli vaja lüüa palli tagasi, keerata võimlemisrõngast, hüpata hüpitsaga. Lapsed külastasid ka raamatukogu, kus 4. klassi õpilased rääkisid nendele väikeste teatriedenduste kaudu raamatukogust.

Just algklassides muutub õppimises üheks tähtsaks momendiks õppimise mänguvorm, kus õpilane peab lahendama teatud ülesandeid läbi mängu. See kaasab õpilast õppeprotsessi ning äratab temas suuremat huvi õppimise vastu.

Jaamade korraldamises aitasid kaasa ka 7. ja 4. klasside õpilased, mis tähendab, et ka nende jaoks möödus see päev aktiivsete töömeetodite alusel – sest selgitades midagi teisele inimesele omandad ka ise materjali paremini ning koged uusi suhtlemis- ja juhendamisoskusi, mis igal juhul tulevad tulevikus kasuks.

100 päeva koolis – kellegi jaoks on seda palju, teiste jaoks jällegi vähe. Kuid meie kooli jaoks on see järjekordne võimalus korraldada õppeprotsessi täiesti uut moodi.