14.06.2021

14. juunil on Eestis leinapäev

Täna möödub 80 aastat kuritööst, kui ööl vastu 14. juunit 1941 toimus Eestis massiküüditamine, mille käigus viisid Nõukogude Liidu repressiivorganid Siberisse hinnanguliselt 10 000 inimest. Nälja ja kurnatuse tagajärjel hukkus või tapeti umbes 6000 last, naist ja meest. Leinapäeval mälestatakse kõiki repressioonide ohvreid.

Leinalipud.jpgArreteerimised algasid Eestis kohe pärast Nõukogude vägede sissemarssi 1940 aasta juunis. 14. juunil 1941 aastal toimus esimene massiküüditamine. Öösel piirati majad sisse, inimesed aeti üles ja neile loeti ette väljasaatmise otsus. Asjade pakkimiseks anti kuni 2 tundi. Perekonnad toimetati valve all raudteejaamadesse, kus neid ootasid trellitatud loomavagunid. Mehed eraldati teistest pereliikmetest ja saadeti vangilaagritesse. Naised ja lapsed viidi väheasustatud Siberi küladesse, kus alguses surid väikesed lapsed ja vanurid, siis vanemad, kes hoidsid oma viimased suutäied lastele. Nii jäid ellu mõned suuremad lapsed, kes viidi lastekodusse. Enamus 1941 aastal väljasaadetustest suri ebainimlike tingimuste tõttu.  1941 aastal küüditati Eestist üle 10 000 inimese (nende hulgas ka arreteeritud mehed). Küüditatutest 80% olid naised ja lapsed. Kuni 16 aastaseid lapsi oli üle kolme tuhande, neist kolmandik oli kuni nelja aastased väikelapsed, kelle sooritatud „nõukogudevastased kuriteod” olid kindlasti eriti rängad.1940 juuni.jpg

Nende  peamine süü oli see, et nad olid eestlased, Eesti Vabariigi kodanikud, küüditamise eesmärk oli Eesti puhastamine põliselanikest ja see oli alles algus.

Ma tahaksin kodus olla - laulab Boris Lehtlaan