18.11.2020

16.—20. november

NÄDAL LASTEAIAS

16.11  Rahvusvahelise sallivuspäeva raames räägitakse rühmades sõbralikkusest, viisakusest, hoolivusest, lugupidamisest ja toimuvad projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ tegevused.

16.-20.11 Rühmades toimuvad  ülemailmse jäätmetekke vähendamise nädala raames planeeritud tegevused.

17.11 Lepatriinude ja Vikerkaare rühma lapsed vaatlevad õppekäikudel loodust ja inimeste töid ja tegemisi sügisel.

Personal

 Eliisi uuenduste tutvustamine Zoomis.

20. 11 infotund ZOOMis, kus Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste tutvustab uut koolitusprogrammi Robootika ja MATIK vahendite kasutamine alus- ning alghariduses. Innovatsioonilabor 2021