23.10.2020

16. oktoober - üleilmne leivapäev

Leivaliidu kodulehelt saab lugeda, et leib on universaalne toode, mida leidub igas tsivilisatsioonis ja igas riigis juba mitu tuhat aastat. Eestlaste jaoks on rukkileib aastasadade vältel olnud üks olulisemaid toiduaineid. Kõiki teisi toite peale pudru nimetati sageli leivakõrvaseks. Rukkileib oli igapäevane toit, seda söödi rohkesti. Leib kujunes aja jooksul kogu toidu ja elatise sümboliks. Leiva tähtsust meie esivanemate elus näitab seegi, et leivale omistati üleloomulikke omadusi ja seda kasutati isegi nõidumisel. Leivaga oli seotud ka palju uskumusi. Leib tähendab nii palju, et väärib oma päeva. Leivapäev annab võimaluse rääkida taas leiva ajaloost, tähtsusest, traditsioonidest ja tervislikkusest.

16. oktoobril oli ka meie algklassidel igasügisene leivapäev. Õpilased vaatasid slaidiesitlust leiva teekonnast toidulauale, tutvusid töödega, mida vanasti tuli selleks teha ja tööriistadega, mida selleks kasutati. Lastele meeldis leiva valmimise ajalugu ja tutvumine sirbiga,  millega kunagi vilja lõigati. Ühiselt toodi välja ka masinad, mis tänapäeval inimese eest osa raskest tööst ära teevad.  2.b klassis mängiti hiljem kõik tööetapid ka läbi. Klassijuhataja Annika Levit: „Sai päris palju nalja, sest laste jaoks oli hulganisti uusi mõisteid. Eriti meeldis neile see viljapeksu etapp. :)  Kuulasime ka leiva ja veskiga seotud laule. Jälle said lapsed teada uusi sõnu, nt mölder.“

Õpilastele seletati samuti lahti leivaga seotud vanasõnad, kõnekäänud ja kombed. Räägiti, millist leiba süüakse mujal maailmas ja kuidas teistes maades leiba nimetatakse. Kuna oli ka hõimunädal, kuulati ja loeti, kui sarnaselt kõlab sõna LEIB meie hõimurahvaste keeltes. Kunstitunnis joonistasid lapsed viljapäid ja rukkililli ning pilte leivast. Muusikatunnis laulsid ja kuulasid laule leivast. Paljud klassid lõpetasid päeva kokkuvõtva viktoriiniga.

Kõik klassid selgitasid välja ka oma klassi õpilaste lemmikleiva. Kui aastaid on pea kõigi klasside lemmikleivaks olnud Fazeri Must leib, siis sel aastal lisandusid lemmikleivana tugevas konkurentsis ka Muhu leib ja leib Rukkipala ning Peenleib.

Leivapäeva lõpetuseks söödi oma klassi lemmikleiba. 1.a ja 3.v klassi õpilased maitsesid koguni mitmeid erinevaid leivasorte. 2.b ja 3.a klassis maitsti ka erinevaid näkileibasid. Tuli välja, et osa lapsi polnud neid kunagi proovinud.

Kui muidu koolis sööklas võtavad lapsed leiba suhteliselt harva, siis vähemalt leivapäeval maitses lastele leib väga! Isu oli kõigil hea ja nii mõnigi küsis lisa.

Leivapäev jääb kindlasti edaspidigi meie koolis traditsiooniks. 

Jätku leiba!

Silvi Krebs, algklasside õppetooli juht